✆ 156 

Senior jako posel prevence

Již v předchozích letech byly preventisty úspěšně realizovány projekty o prevenci kriminality zaměřené na seniory.

Záměrem projektu Senior jako posel prevence bylo zajištění informovanosti seniorů ve větší míře a to tím, že se zapojí do informačně vzdělávacího programu, který budou šířit nadále prostřednictvím svých klubů. Seniorům byla za cíl kladena informovanost o prevenci kriminality a postupech v konkrétních situacích ohrožení bezpečnosti.

Programem seniory provázel Zápisník aktivního seniora, ve kterém se odráží celá škála činností a aktivit. Obsahem byly cenné rady, jak se aktivně zapojit do ochrany své bezpečnosti. Projekt byl realizován formou vzdělávacích přednášek, exkurzí a adaptačního pobytu, které se rozdělili do několika etap. Na závěr projektu proběhlo slavnostní ukončení s dekorováním účastníků jako absolventů vzdělávacího programu.

V úvodu setkání byla účastníkům představena náplň projektu, aby se zapojili do informačně vzdělávacího programu a následně byli schopni předat získané poznatky ve svém okolí. V návaznosti na úvodní schůzku proběhla exkurze v senior posel prevenceprostorách Integrovaného bezpečnostního centra MSK na ulici Nemocniční 3328/11 v Moravské Ostravě a Přívoze, jednalo se o teoretickou informativní přednášku o chování obyvatel při mimořádných událostech.

V další etapě byl zorganizován adaptační pobyt na Horní Bečvě v rekreačním středisku, kde se vytvořilo příhodné klima k následné spolupráci a simulaci modelových situací ohrožení seniorů. Zúčastnění měli možnost praktického nácviku základních sebeobranných technik za využití různých pomůcek a prostředků individuální obrany. Za účasti renomovaného psychologa se konala, přednáška na téma podvodná jednání tzv. Šmejdi a poté následný nácvik asertivních technik při odmítání nabídek zboží a služeb jako prevence podvodných jednání páchaných zejména na seniorech. Nedílnou součástí programu byli rovněž informace o psychologickém traumatu obětí trestných činů a následné účinné pomoci s uvedením příkladů z praxe psychologa.

Následujícího měsíce byli účastníci projektu pozváni do školicího střediska na ulici Hlubinská v Moravské Ostravě a Přívoze, kde absolvovali přednášku zdravotníka červeného kříže na téma poskytování první pomoci, při této příležitosti obdrželi informační materiály, karty první pomoci a pozvánky na exkurzi v ústavu kriminalistické techniky ve Frýdku - Místku. Zde byla účastníkům přiblížena práce kriminalistů. Poté se konala návštěva záchranné stanice pro volně žijící živočichy v Bartošovicích.

Zpětnou odezvou poslů prevence bylo pozvání na setkání seniorů do hotelu Clarion v Ostravě - Zábřehu a následně na přednášku Svazu Důchodců České Republiky, které se konalo v prostorách v TJ Sokol Pustkovci, zde proběhlo předání informací ostatním členům klubu seniorů.

V závěru projektu se poslové zúčastnili přednášky krajského koordinátora na téma Bezpečnost seniorů v dopravě, ve školicím středisku MP Ostrava, kde obdrželi informační materiály a dárkové předměty v podobě reflexních pásků a tašek.

Současně se závěrečným ukončením projektu, proběhla i prezentace, kde si senioři zopakovali získané informace o prevenci kriminality, které předávají nadále ve svých klubech.