✆ 156 

Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA

Registrace jízdních kol u Městské policie Ostrava je prováděna již od roku 2001. Od tohoto roku do konce roku 2013 bylo zaregistrováno celkem 2065 jízdních kol.

Z těchto jízdních kol, registrovaných u Městské policie Ostrava, bylo odcizeno pouze 40. Je tedy zřejmé, že registrace jízdních kol u městské policie má smysl. Vzhledem k množství jízdních kol, která vlastní občané města Ostravy, a vzhledem k nárůstu krádeží neregistrovaných jízdních kol, chceme do budoucna více podpořit zájem občanů o aktivní ochranu svého majetku a evidenci jízdních kol zefektivnit, zatraktivnit a pachatelům krádeží ztížit další páchání této trestné činnosti. Od roku 2013 provádíme značení jízdních kol a od roku 2014 i kompenzačních pomůcek novým dnaprvkem, kterým je forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA. Co si lze představit pod pojmem forenzní značení prostřednictvím syntetické DNA? Jedná se o moderní značení majetku, v našem případě jízdních kol a invalidních vozíků, prostřednictvím tzv. forenzního identifikačního značení. Toto značení je výjimečné tím, že na označeném předmětu je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem) a obsahuje mikrotečky se specifickým kódem. Navíc všechny sady, kterými bude prováděno označení jízdních kol a invalidních vozíků, budou zaregistrovány jak v mezinárodní databázi výrobce tohoto značení, tak v Národním registru forenzního identifikačního značení, což v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola nebo invalidního vozíku na celém území ČR.

 V roce 2016 si jízdní kolo nechalo označit a zaregistrovat celkem 489 občanů. Handicapovaným občanům bylo označeno 48 ks kompenzačních pomůcek