✆ 156 

Informační tabule

Městská policie Ostrava v rámci prevence kriminality a informovanosti občanů zřídila v 8 ostravských městských obvodech 18 informačních tabulí.

Záměrem je dostatečná informovanost široké veřejnosti o chystaných preventivních projektech MP Ostrava, programech a akcích v příslušných městských obvodech.

Prostřednictvím informačních tabulí občany informujeme o možnostech zajištění vlastní bezpečnosti. Získají zde kontakty na jednotlivá pracoviště městské policie, tísňové linky, krizová a intervenční centra i azylová zařízení. Tyto tabule se pravidelně aktualizují na základě nových informací o připravovaných akcích. Vymezený prostor informační tabule slouží i strážníkům - okrskářům k prezentaci jejich práce a zprostředkování informací pro občany.

Úmyslem projektu je dostupnost informací touto osvědčenou formou především občanům, kteří nemají přístup k internetu a sociálním sítím.

SEZNAM INFORMAČNÍCH TABULÍinfotabule 2
Městský obvod Ostrava – Jih
Hrabůvka – ul. Dr. Martínka, před Poliklinikou
Zábřeh – nám. Gen. Svobody (uprostřed)
Zábřeh – nám. SNP (uprostřed)
Zábřeh – dům s pečovatelskou službou ul. Horymírova (uvnitř domu)
Výškovice – ul. Lumírova, před střediskem Terapeut
Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
Mariánské Hory – ul. Přemyslovců (ÚMOb)
Hulváky – ul. 28. Října – Hulvácký kopec (u zast. MHD)
Městský obvod Poruba
Poruba - Nezvalovo náměstí
Poruba - ul. 17. Listopadu (u Duhy)
Městský obvod Moravská Ostrava – Přívoz
Přívoz - Sad B. Němcové (u zast. MHD)
Městský obvod Radvanice a Bartovice
Radvanice – ul. Těšínská – ÚMOb
Bartovice – plavecký bazén U Ještěrky
Městský obvod Slezská Ostrava
Hrušov – ul. Na Liščině
Kunčičky – ul. Pstruží
Městský obvod Svinov
Svinov – ul. Bílovecká (ÚMOb)
Svinov – ul. E. Rošického
Městský obvod Vítkovice
Vítkovice – Náměstí Jiřího z Poděbrad (u pošty)
Vítkovice – Mírové náměstí (u nemocnice)