✆ 156 

Senioři

Prožít aktivně druhou polovinu svého života...

Seniorům je ze strany Městské policie Ostrava věnována velká pozornost v oblasti viktimologické prevence kriminality. Senioři jsou častými oběťmi trestné činnosti pro svou důvěřivost, zhoršenou pohyblivost a zdravotní stav. Strážníci se snaží seniory aktivně zapojovat do preventivních programů a veřejného života.

Preventivní programy

Stop kriminalitě na seniorech

Senioři a finanční džungle

 

 

 

 

Senior jako posel prevence