✆ 156 

Vrak na komunikaci

Městská policie v těchto případech nemá potřebná oprávnění ke zjišťování majitele vraku nebo k jeho okamžitému odstranění. Proto pokud oznámíte strážníkovi, že na vaší ulici již nějakou dobu stojí rozpadající se vozidlo, neočekávejte, že do druhého dne zmizí.

vrakPokud se tedy ve vašem okolí vyskytne vozidlo, které naplňuje znaky vraku, kontaktujte příslušný správní orgán (v tomto případě příslušný úřad městského obvodu, kde se vrak nachází). Po vašem oznámení bude situace zdokumentována a vyrozumí se příslušný vlastník komunikace. Ten provede další potřebné kroky k nápravě. Postup, který vede k odstranění nepojízdného automobilu, je poměrně zdlouhavý. Vlastník komunikace, na které vrak stojí, musí zjistit, komu patří a vyzvat jej, aby vrak odstranil. Majitel vozidla tak musí učinit do dvou měsíců od doručení výzvy. Pokud však výzvu ignoruje, vlastník komunikace vrak odstraní sám, avšak vzniklé náklady po majiteli vraku bude zcela jistě vymáhat. Pokud se majitele vraku zjistit nepodaří, je výzva k odstranění vyvěšena na úřední desce, na vraku vozidla, na internetových stránkách obecního úřadu, zkrátka jak je v místě obvyklé. Nepřihlásí-li se majitel vozidla ani poté, jde bohužel odstranění vraku na vrub obecního rozpočtu.

Vrak je definován ve dvou zákonech. Pokud vrak stojí na dálnici, silnici, místní komunikaci nebo veřejně přístupné účelové komunikaci či jejich součástech, vztahuje se na něj definice dle zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích. Pokud vrak stojí na místě, které není dálnicí, silnicí, místní komunikací nebo veřejně přístupnou účelovou komunikací či jejich součástí, vztahuje se na něj definice dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech.

Definice vraku dle zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích  "...silniční vozidlo, které je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla."

Definice vraku dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech "...každé úplné nebo neúplné motorové vozidlo, které bylo určeno k provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a stalo se odpadem."